מנורת דולי ירוק

 מנורת דולי פרחים עלים ירוקה

מנורת דולי מידנייט

 מנורת תליה צבעים סגול אפור

מנורת דולי חמים

 מנורת פרחים עלים צבעים חמים

מנורת דולי שקופה

 מנורת פרחים עלים שקופה

דולי קופצני לבן

 מנורת דולי פרח קופצני לבן
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11