תאורה מעוצבת צמודת תקרה פרחים שקופים

 תאורה צמודת תקרה פרחים שקופים

גוף תאורה צמוד תקרה כדורים

 תאורה צמודת תקרה כדורים צבעוני

גוף תאורה צמוד תקרה פרחים שקופים

 גוף תאורה צמוד תקרה פרחים עלים צבעוני